Privacy Policy

GDPR polica privatnosti

GDPR POLICA PRIVATNOSTI

Vodenje obrade podataka

Eastern Mining d.o.o. Sarajevo

Društvo za istraživanje i eksploataciju rude

ID : 4236448780005

Adresa Kalmija Baruha broj 1, Sarajevo / 033 201 782

Naša e-mail adresa za obradu i vodenje podataka je: info@easternmining.ba

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam Vi želite dati ili one koji su neophodni kako

bismo Vam pružili (i unaprijedili) usluge. Prikupljamo izravne osobne podatke kao što su ime,

adresa, broj telefona i e-mail adresa, kao i neizravne podatke kao što su ‘Cookies’ (pracenje),

veza i informacije o sustavu.

Vaši osobni podaci ce se koristiti iskljucivo u svrhu Eastern Mining d.o.o. Sarajevo poslovanja,

kao i za upravljanje, podršku i dobivanje povratnih informacija o pruženoj usluzi te kako bi se

sprijecilo narušavanje sigurnosti, zakona ili uvjeta iz ugovora.

Eastern Mining d.o.o. Sarajevo nikada nece dijeliti Vaše osobne podatke s poslovnim

suradnicima koji ih namjeravaju iskoristiti za izravne marketinške svrhe, osim ako nam niste dali

odredeno dopuštenje za to.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizicku osobu ciji je identitet utvrden ili se

može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice

prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Pravila se ne primjenjuju na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne

može povezati s odredenom fizickom osobom.

Kako prikupljamo osobne podatke

Eastern Mining d.o.o. Sarajevo prikuplja Vaše osobne podatke, izmedu ostalog, u sljedecim

slucajevima:

• ukoliko nas izravno kontaktirate putem bilo koje internetske stranice Eastern Mining

d.o.o. Sarajevo kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše proizvode ili usluge

• ukoliko izravno od nas kupite proizvod ili uslugu

• ukoliko odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem

forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici

• ukoliko nam naši partneri ili principali dostave vaše podatke na dozvoljen nacin

• ukoliko smo vaše osobne podatke dobili iz drugih izvora, na primjer od posrednika za

poslovne adrese

• ukoliko ste mladi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez

odobrenja roditelja ili skrbnika

Komentari

Kada posjetitelji napišu komentar na web-stranici mi prikupljamo podatke prikazane u formi

komentara, i takoder IP adresu posjetitelja kao i string korisnickog agenta preglednika kako lakše

detektirali spam.

Moguce je da je anonimiziran string kreiran iz vaše adrese e-pošte (koji se takoder zove hash)

dostavljen Gravatar servisu kako bi provjerili da li ga koristite. Pravila privatnosti Gravatar

servisa dostupna su ovdje: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara,

vaša profilna slika je javno vidljiva u kontekstu vašeg komentara.

Medij

Ako prenesete sliku na web-stranicu, trebali bi izbjegavati prijenos slika koje imaju ugradene

podatke o lokaciji (EXIF GPS). Posjetitelji web-stranice mogu ih preuzeti i izdvojiti bilo koje

podatke o lokaciji iz slika sa web-stranice.

Kolacici

Ako napišete komentar na našoj web-stranici, možete odabrati da spremite ime, adresu e-pošte i

web-stranicu u kolacice. Ovo je kako bi vam olakšali ponovno komentiranje, da ne morate

ponovno unositi te informacije. Ovi kolacici traju godinu dana.

Ako imate racun i prijavite se na ovu web-stranicu, postaviti cemo privremeni kolacic kako bi

utvrdili da li vaš preglednik prihvaca kolacice. Ovaj kolacic ne sadrži osobne podatke i briše se

kada ugasite preglednik.

Kada se prijavite, takoder cemo postaviti nekoliko kolacica kako bi sacuvali vaše podatke o

prijavi i vaše postavke zaslona. Kolacici prijave traju dva dana, i kolacici postavki zaslona traju

godinu dana. Ako odaberete “Zapamti me”, vaša prijava ce trajati dva tjedna. Ako se odjavite s

racuna, kolacici prijave biti ce uklonjeni.

Ako uredite ili objavite clanak, dodatni kolacic biti ce spremljen u vašem pregledniku. Ovaj

kolacic ne sadrži osobne podatke i samo ukazuje na ID objave clanka koji ste upravo uredili.

Kolacic istekne nakon 1 dana.

Što je kolacic?

Kolacici su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg

racunala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogucuje sustavu stranice ili

pružatelju usluga prepoznavanje vašeg preglednika, te zadrže i zapamte odredene informacije.

Na primjer, mi koristimo kolacice kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj

košarici. Oni se, takoder, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih

na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogucava pružanje vama boljih

usluga. Kolacice, takoder, koristimo za pomoc pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o

prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisnicko iskustvo i

alate u buducnosti.

Kako onemoguciti kolacice?

Iskljucivanjem kolacica odlucujete hocete li dopustiti pohranjivanje kolacica na svom racunalu.

Postavke kolacica mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za informacije

o postavkama kolacica, odaberite web-preglednik koji koristite.

• Chrome

• Firefox

• Internet Explorer 9

• Internet Explorer 7 i 8

• Opera

• Safari

Ugradeni sadržaj s drugih web-stranica

Clanci na ovoj web-stranici mogu sadržavati ugradeni sadržaj (npr. video, slike, clanke, itd.).

Ugradeni sadržaj sa drugih web-stranica ponaša se istovjetno kao da je posjetitelj posjetio tu

drugu web-stranicu.

Ove web-stranice možda prikupljaju podatke o vama, koriste kolacice, imaju ugradeno dodatno

pracenje od trecih strana, i nadgledaju vašu interakciju s tim ugradenim sadržajem, ukljucujuci

pracenje vaše interakcije s ugradenim sadržajem ako imate racun i prijavljeni ste na web-stranici.

Koji podaci se mogu prikupljati

Možemo prikupljati sljedece vrste podataka:

• Kontaktni podaci – ime, titula, adresa, kontakt broj, email adresa.

• Korištenje internetske stranice – nacin na koji koristite našu stranicu, ukljucujuci

informacije prikupljene putem kolacica i ostalih tehnologija za pracenje

• Fotografije i video snimke – u slucaju prezentacija na sajmovima, konferencijama i

drugim slicnim dogadanjima, možemo poprati dogadaj fotografiranjem ili snimanjem

video materijala koje kasnije objavljujemo na internetskim stranicama Eastern Mining

d.o.o. Sarajevo i društvenim mrežama

• Informacije o prodaji, uslugama i servisu – informacije o kupnji, ukljucujuci korisnicki

identitet kupca, broj racuna ili ugovora i informacije o cinjenici korištenja naših usluga,

ukljucujuci prigovore i zahtjeve

• Informacije o povijesti kupca – stupanj zadovoljstva kupca, zaprimljene ponude, podaci o

kupnji uklucujuci predmet i datum kupnje, datum isporuke, informacije o jamstvu, odaziv

na kampanje, povijest prigovora, povijest servisa i usluga

Kako se vaši podaci mogu koristiti

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano

temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi ovim pravilnikom utvrdujemo osnove za svaku

upotrebu osobnih podataka.

Opravdana osnova za upotrebe su Legitimni interes i Suglasnost.

Legitimni interes:

Ova obrada temelji se na legitimnom interesu Eastern Mining d.o.o. Sarajevo za promoviranjem i

pružanjem informacija o svojim proizvodima i uslugama, kao i u svrhu održavanja najviših

standarda prodaje i usluga iz svoje ponude.

Temeljna prava i slobode postojecih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes

Eastern Mining d.o.o. Sarajevo da obraduje osobne podatke u navedenu svrhu.

Ponude i prodaja, usluge i servis

Vaši osobni podaci koristiti ce se za obradu ponuda, prodaju, instalaciju i servisiranje.

Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje i servisa predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne

pružite, to ce utjecati na ispravno izvršenje ili ga cak onemoguciti.

Eastern Mining d.o.o. Sarajevo prikuplja [kontaktne podatke, osobne podatke i interese,

informacije o ponudama, prodaji, pruženim uslugama i servisu] te ih može koristiti kako bi

procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim

ponudama u skladu s vašim interesima.

Eastern Mining d.o.o. Sarajevo može te informacije podijeliti s partnerima, na primjer pravnim

osobama koje pružaju uslugu financiranja, kako bi odgovorio na vaše zahtjeve i dao vam

odgovarajucu ponudu.

Pravne obveze:

Eastern Mining d.o.o. Sarajevo podliježe zakonima Bosne i Hercegovine i dužan ih se

pridržavati, ukljucujuci pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i

sudskim tijelima te trecim parnicnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu

gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno cemo vam uputiti takav zahtjev ili vas

obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprijecavanje ili otkrivanje zlocina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujucim zahtjevima za vašim podacima

predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Kako cuvamo sigurnost vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, ukljucujuci enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i

održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Izmedu ostalog, koristimo i sljedece mjere:

strogo ogranicen osobni pristup vašim podacima po nacelu „nužnog pristupa“

sigurni prijenos prikupljenih podataka,postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane

neovlaštenog pristupatrajno pracenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprijecavanja

zlouporabe osobnih podataka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših

partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti (ili

ekvivalentnim standardima naših podizvodaca ili poslovnih partnera).

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Eastern Mining d.o.o. Sarajevo poduzima sve

mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važecoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke

obradujemo na siguran nacin, ukljucujuci zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od

gubitka.

Zaštitne mjere za informacije o lokaciji

Odredene usluge, na primjer dostava paketa na adresu, mogu se ponuditi iskljucivo ako odlucite

otkriti svoju lokaciju.

Vrlo ozbiljno shvacamo povjerljivost takve informacije o lokaciji te koristimo slijedece zaštitne

mjere za informacije o lokaciji:

Informacija se prikuplja ili joj se pristupa u tom obliku samo kada je to potrebno pružanje

tražene usluge ili gdje smo zakonski obvezni zadržati i/ili pružiti tu informaciju (i gdje smo

obvezni ustupiti tu informaciju tijelu za provedbu zakona ili drugoj trecoj strani, u tom slucaju

cemo vas obavijestiti, osim ako bi to moglo utjecati na sprijecavanje ili otkrivanje zlocina ili ako

nam to nije dopušteno).

Svaka druga upotreba informacija o lokaciji u svrhu analize izvršit ce se na nepovratno

anonimiziranim skupovima podataka

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Ako napišete komentar, komentar i njegovi meta podaci su sacuvani trajno do opoziva. To je

zato da možemo automatski prepoznati i odobriti buduce komentare, umjesto da ih držimo na

cekanju za odobrenje.

Za korisnike koji se registriraju na našoj web-stranici (ako ih ima), mi takoder pohranjujemo

osobne podatke koje navedu u njihovim korisnickim profilima, Svi korisnici mogu vidjeti,

urediti, ili obrisati svoje osobne podatke u bilo koje vrijeme ( osim što ne mogu promijeniti svoje

korisnicko ime). Administratori web-stranice takoder mogu vidjeti i urediti te informacije.

Osobne podatke pohranjujemo i obradujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje

odredene legitimne svrhe, osim ako važecim propisima nije za pojedinu svrhu predvideno duže

vrijeme cuvanja.

U slucaju davanja privole za marketing, podatke cuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuce

odnosno do opoziva s Vaše strane.

U slucaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu

cuvamo godinu dana, a u slucaju da nas zatražite brisanje, isti ce biti izbrisani odmah.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran

nacin.

Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i pritužbu tijelu za zaštitu

podataka?

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na email

info@easternmining.ba

U svakom trenutku imate pravo:

• tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o nacinu na koji koristimo vaše podatke

• da vam pošaljemo ispis osobnih podataka koje ste nam dali

• tražiti nas da ispravimo sve netocnosti u podacima koje imamo

• tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za

upotrebu,

u slucajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing,

povuci svoju suglasnost s ucinkom u buducnosti kako bismo prestali s takvom

odredenom obradom

dati prigovor na svaku obradu [ukljucujuci profiliranje] koja se temelji na legitimnom

interesu zbog vaše specificne situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jaci

od prava na zaštitu osobnih podataka

• tražiti nas da ogranicimo nacin na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor

obraduje